dækket

dækket
capped

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Dækket — direkte tale Dækket gengivelse af talt sprog som ved indirekte tale, men med ordstilling som i en hovedsætning. Er en mellemting mel lem direkte og indirekte tale. Ex: han sagde at han kunne ikke komme …   Danske encyklopædi

 • indtægtsdækket — ind|tægts|dæk|ket adj., indtægtsdækkede; indtægtsdækket virksomhed …   Dansk ordbog

 • opdækket — op|dæk|ket adj., opdækkede; et opdækket bord …   Dansk ordbog

 • skifertækket — ski|fer|tæk|ket (el. skiffertækket) adj., skifertækkede (beklædt med skiffer) …   Dansk ordbog

 • skiffertækket — skif|fer|tæk|ket (el. skifertækket) adj., skiffertækkede (beklædt med skiffer) …   Dansk ordbog

 • stråtækket — strå|tæk|ket (el. stråtækt) adj., stråtækkede; et stråtækket hus …   Dansk ordbog

 • tegltækket — tegl|tæk|ket (el. tegltækt) adj., tegltækkede (som er tækket med tegl) …   Dansk ordbog

 • veldækket — vel|dæk|ket adj., veldækkede; et veldækket bord …   Dansk ordbog

 • velspækket — vel|spæk|ket adj., velspækkede; en velspækket tegnebog …   Dansk ordbog

 • nervesvækket — ner|ve|svæk|ket adj., nervesvækkede …   Dansk ordbog

 • snedækket — sne|dæk|ket adj., snedækkede; snedækkede bjerge …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”